AB Tennis

Medlems-/Opstillingsmøde d. 2. marts

23. januar 2019
MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE (tennis og fælleshygge med mad)

AB-Hallen, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd mødetid kl. 08.45 i Ungdomsafdelingen

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 12.30 opstillingsmøde (Tilmelding – se side 2) før vores møde vil vi spille noget tennis i nogle timer og herefter er der møde og frokost. Normalt er der ingen tilmeldingspligt til vores opstillingsmøde – men af hensyn til vores planlægning omkring tennis og mad er dette nødvendigt. Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldes afdelingsbestyrelsen (klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet.

Deltagelse er for:
- Alle fuldt betalende seniormedlemmer, der har været medlem i minimum seks måneder og som ikke er i restance samt æres- og livsvarige medlemmer, har tale- og stemmeret.
- Aktive seniormedlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent, samt afdelingens æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er valgbare.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år.
4. Valg af formand.
5. Valg af kasserer (ikke på valg i 2019).
6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse (mindst to medlemmer).
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Med venlig hilsen
AKADEMISK BOLDKLUB
Tennisbestyrelsen

Læs hele indkaldelsen på vedhæftede filTilknyttet fil:    Indkaldelse til opstillingsmøde (155 Kb)
Nyheder
19.4.19
Unge
Stor spænding i UM-doublekamp mod fynsk par i kvarten....
Kalender
4.5.19
Tennis Ledelse
Standerhejsning og Tennissportens dag
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Unge
Juniorer

© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd