AB Tennis

Opstillingsmøde 2020

14. januar 2020
Til seniorer og juniorer over 15 år.

MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE (med tennis samt frokost)
AB-Hallen, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd mødetid kl. 08.45 i ”Ungdomsrestauranten”

Lørdag den 22. februar 2020 kl. 12.30.

Før vores møde vil vi spille noget tennis i nogle timer og herefter er der møde og frokost. Normalt er der ingen tilmeldingspligt til vores opstillingsmøde – men af hensyn til vores planlægning omkring tennis og frokost er dette nødvendigt.

Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldes afdelingsbestyrelsen (via klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet.

Deltagelse er for:
- Alle fuldt betalende seniormedlemmer, der har været medlem i minimum seks måneder og som ikke er i restance samt æres- og livsvarige medlemmer, har tale- og stemmeret.
- Aktive seniormedlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent, samt afdelingens æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er valgbare.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år.
4. Valg af formand.
5. Valg af kasserer (på valg).
6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse (mindst to medlemmer).
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Tilmelding til opstillingsmøde med tennis samt frokost:

Lørdag den 22. februar 2020 mødes vi kl. 08:45, hvorefter der frem til kl 12.00 afvikles en doubleturnering, hvor alle kan deltage. Omkring kl. 12.30 mødes vi i AB’s Sportscafe – hvor der serveres en frokost inklusiv en øl eller en vand samtidig med at opstillingsmødet afholdes.

For at være med til denne for tennisafdelingen vigtige dag sammen med dine klubvenner, skal du tilmelde dig ved at indbetale kr. 75,00 på MobilePay 59048 senest d. 9. februar 2020.

Forslag/Emner/Spørgsmål: Hvis du har nogle forslag, emner og/eller spørgsmål til vores møde, er du mere end velkommen til at skrive en mail til Allan på tennis@kloppenborg.me med kommentaren ”Opstillingsmøde 2020” i emnefeltet.

Vi planlægger at der efter vores møde vil blive mulighed for, at man kan sætte sig med et bestyrelsesmedlem i ro og fred og tage en snak om vores klub, vedrørende tanker og ønsker for fremtiden, samt hvad man selv har mulighed for at bidrage med.

Nu har vi i bestyrelsen sat rammerne – så håber vi at rigtig mange af jer vil bruge tid til at vi får noget god tennis samt et godt møde.
Hvis du kun ønsker at deltage i opstillingsmødet inklusiv frokosten, er dette også muligt. Du bedes i så fald angive dette ved din tilmelding samt indbetaling.

Til orientering:
- Tennisbestyrelsen 2019 bestod af: Henrik Thue Hansen (Formand), Allan Kloppenborg (Næstformand), Kaj Grünfeld (Kasserer), Pernille Parson (Ungdomsformand), Henrik Bruun (IT/Motionstræning) samt Henrik Jepsen (Senior/motions formand).
- Tennisbestyrelsen 2020: Kaj Grünfeld har valgt at udtræde af bestyrelsen. Det betyder at der skal vælges en ny kasserer. Pt. forventes det at de resterende 5 bestyrelsesmedlemmer fortsætter i 2020. Vi ser dog gerne nye kandidater.
- Nye kandidater: Hvis du kunne have interesse i at indtræde i Tennisbestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte et medlem af den nuværende Tennisbestyrelse.

Vi ser frem til jeres deltagelse.

Med venlig hilsen,
Tennisbestyrelsen


Nyheder
10.8.20
Unge
Flotte sejre til ABs unge talenter...
Kalender
12.8.20
Motionisthold 2
AB - Hillerød
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Tennis Ledelse
Holdsejr ;o)

© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd